ตำแหน่งงานล่าสุด

Marketing &Sales Division Manager (Feed Ingredients & Additives)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 80,000 - 120,000 บาท
ผู้จัดการฝ่าย/แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิชาการ (Feed Ingredients & Additives)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 70,000 - 120,000 บาท
ผู้จัดการฝ่าย/แผนกการตลาดและขาย Food Ingredients & Additive/Sales & Marketing Division/Department Manager
บริษัท อินเทคค์ ฟู้ดส์ จำกัด (INTEQC Foods ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 80,000 – 120,000 บาท
ผู้จัดการฝ่าย/แผนก บัญชีทั่วไป (General Accounting)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 55,000 – 80,000 บาท
Supply Chain Officer (Logistic Import - Export)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ฿17,000 - ฿25,000
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านปรับปรุงพันธุ์สุกร
ฟาร์มสุกร อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 24,000 - 40,000 บาท
ผู้จัดการฝ่าย/แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Foods)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ฿60,000 – ฿90,000
EVP/VP : Biosecurity & Disease Prevention ( Swine )
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ฿170,000 – ฿250,000
EVP/VP Flour Business Operation
บริษัท อินเทคค์ ฟลาวมิลล์ จำกัด (INTEQC Flourmill ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ฿150,000 – ฿180,000
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (INTEQC Global ) ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ฿15,000 - ฿25,000